ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ

в ДГ 3 ПЕТРИЧ за учебната 2020/21 г.

I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ ( родител / настойник )

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

III. ДАННИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

ДАННИ ЗА БАЩА

ДАННИ ЗА МАЙКА

БРОЙ ДЕЦА

ІV. ПРЕДИМСТВА

Отбележете, като в последствие ще трябва да представите необходимите документи за декларираните обстоятелства

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО:

Моля отделно от тази форма да НЕ се изпращат лични данни и копия от документи на електронната поща на градината! Ако все пак получим такива, те няма да се приемат за легитимни и ще бъдат изтрити, съгласно политика за защита на личните данни.

За допълнителна информация:

лице за контакт: Ячкова

длъжност: директор

телефон: 0886435342

Всички полета със ( * ) са задължителни !

Anti Spam Image