Цена на абонамент

Цената за абонамент е 29 лв. за 12 месеца

Еднократна инсталационна такса: 20 лв.

За една форма 20 % отстъпка

За заявка от 10 (десет) форми

До пет форми включително 25 % отстъпка

За заявка от 20 (двадесет) форми

До десет форми включително 30 % отстъпка

За заявка от 50 (петдесет) форми

За повече от десет форми - цени по договаряне.

Всички цени са без ДДС